Pastores in Achelse Kluis

 Retraite van toen

Pastores bidden zonder ophouden. Van maandag 29 t/m woensdag 31 januari vindt de jaarlijkse retraite voor de pastores samen met de bisschoppen plaats.
Dit jaar is het gezelschap weer bijeen in de Benedictusabdij van de Trappisten in Achel-Hamont, letterlijk op de grens tussen Nederland en België ten zuiden van Eindhoven.

De abdij was oorspronkelijk een eremieten nederzetting uit 1685. In 1794 werd het door de Fransen gesloten en in 1846 weer opnieuw gesticht. 

Roel Bosch, studentenpastor te Maastricht verzorgt de inhoudelijke kant van de retraite onder de titel: bidden zonder ophouden. Naast het bijwonen van de getijden is er groepswerk en tijd voor persoonlijke bezinning en meditatie.

Dr.R.A.Bosch is naast het studentenpastoraat tevens eindredacteur van ‘De Eerste Dag, handreiking bij het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken in Nederland’. Hij deed onderzoek naar gereformeerde mystiek en gereformeerde verlichting in de 18e eeuw, is nu geassocieerd lid van ‘Leiden Institute for the Study of Religion’, onderzoek Religion and Enlightenment. Actief betrokken bij de Iona-gemeenschap in Nederland.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 januari 2007