Steungroep Aalsmeer stopt

De steungroep Aalsmeer heeft zich enkele jaren ingezet om het complex van de voormalige parochie aan de Oosteinderweg nieuw leven in te blazen. Het werd daarin ondersteund door het Collegiaal Bestuur dat er een meerjarenproject van maakte en aan het project een kleine pastorale formatie verbond.
Er werd door de steungroep aan de weg getimmerd door het kerkcomplex te verhuren als trouwlocatie en medewerking te geven aan de concerten, die er regelmatig plaats vinden.
Naast deze activiteiten werden ook de kerkdiensten hervat op de laatste zondag van de maand om 16.00 uur en een korte periode ging men zelfs over tot twee diensten in de maand.
De inspanningen van de steungroep en pastor Nico Schoorl leverden echter onvoldoende op om het project voort te zetten, de verwachte groei van belangstellenden en mogelijke leden bleef uit.
De steungroep trok daaruit de conclusie dat het project beeindigd moest worden. Een conclusie die het Collegiaal Bestuur overnam en die het einde betekende van het project eind 2006.

Het complex van kerk en pastorie en het naastgelegen kerkhof (het enige oud-katholieke kerkhof in het land) is eigendom van het bisdom Haarlem. Het bisdom bezint zich nu op een goede nieuwe bestemming, de diensten op de laatste zondag van de maand worden voorshands nog voortgezet.
Het complex is toe aan een grondige renovatie (o.a. het kerkdak) en dat vraagt om een behoorlijke financiële investering.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 januari 2007