Zingen, zingen, zingen

 

Opnieuw een aflevering van Zingen in de Kathedraal! Op zaterdag 2 juni a.s. zijn alle zanglustigen weer welkom in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht. Van 14.00 tot 16.00 uur wordt er gezongen uit het Oud-Katholiek Gezangboek; soms heel bekend maar dan meerstemmig, soms nieuw materiaal uit bijvoorbeeld het dit jaar verschenen supplement.
Geen grote kunstgrepen maar gewoon lekker zingen onder de bezielende leiding van Piet van der Steen met steun van het Vrouwenkoor en van Eveline M.Jansen aan het orgel.
Ideaal voor zangers uit de kleinere parochies, waar men vaak met weinig koorleden het werk moet doen.
Laat u verrassen en kom zingen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 mei 2007