Eregast in Salzburg

De Aartsbisschop van Utrecht zal het komend weekend eregast zijn als voorzitter van de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie (IBC) bij de festiviteiten naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Oud-Katholieke Parochie in Salzburg.
In 1907 werd in Salzburg voor het eerst een oud-katholieke dienst gevierd en deze parochie is uitgegroeid tot een levendige gemeenschap waarin heel veel initiatieven genomen worden.
Zaterdag 16 juni a.s. zal de aartsbisschop een lezing geven met als titel ‘Op zoek naar gemeenschap, oud-katholieke reflecties op de crisis in de oecumene’. In de lezing zal de aartsbisschop ingaan op de reflecties die gehouden zijn in de IBC met betrekking tot het toekomstig oecumenisch beleid van de Unie van Utrecht. Zo heeft hij een aantal ideeën ontwikkeld waarbij hij zoekt naar mogelijkheden om als Unie van Utrecht het katholieke element in de oecumene te versterken.
Zondag 17 juni a.s. zal de aartsbisschop de preek verzorgen tijdens de feestelijke hoogmis.