Sint Maarten ook in Schoonhoven

Het feest van Sint Maarten, waarbij kinderen met lampionnen langs de deur gaan en zingen over turfjes en wat hout, is meestal vrij streekgebonden.

Op 11 november valt officieel de feestdag van de heilige Martinus van Tours, de patroonheilige van het aartsbisdom Utrecht.
Maar ook in de kleine parochie Schoonhoven werd op zondagavond Sint Maarten gevierd (zie foto).

Martinus, zo luidt de geschiedenis, was in 316/317 geboren als zoon van een Romeins officier en trad op 15 jarige leeftijd in dienst van het leger en diende in Gallië bij de keizerlijke garde. Uit die tijd stamt ook de ontmoeting met de bedelaar bij de stadspoort van Amiens, waar Martinus zijn mantel in twee stukken snijdt en een deel weggaf.
Nadat hij was gedoopt verliet hij als jonge man het leger en werd leerling van bisschop Hilarius van Poitiers.
In latere jaren stichtte hij kloosters en werd in 371 door het volk tot bisschop gekozen voor Tours. Hij stierf op een pastorale reis in zijn bisdom op 8 november 397 en werd al spoedig als heilige vereerd.

Net als het aartsbisdom Utrecht heeft de parochie Groningen Sint Maarten als patroonheilige.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 november 2007