83e opvolger van Willibrord begroet no. 70

 

Mgr. Wim Eijk, bisschop van Groningen-Leeuwarden, is door paus Benedictus XVI benoemd tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht. De 54-jarige Eijk volgt daarmee kardinaal Adrianus Simonis (76) op, die afgelopen zaterdag officieel afscheid heeft genomen van het aartsbisdom. 

Aartsbisschop Joris Vercammen, 83e in de lijn van Willibrord, had een enkele maal een ontmoeting met zijn nieuwe aartsbisschoppelijke collega (de 70e in de lijn van Willibrord volgens de rooms-katholieke telling). Bisschop Joris hoopt van harte dat de betrekkingen met zijn nieuwe collega hartelijk mogen zijn en hij wenst hem alle kracht en zegen toe in zijn zware ambt. Internationaal is sinds enkele jaren de dialoog tussen de Unie van Utrecht en het Vaticaan hervat en resultaten zijn bemoedigend. Hopelijk hebben die ook in Nederland op den duur hun uitwerking.

Willem Jacobus Eijk is op 22 juni 1953 in Duivendrecht bij Amsterdam geboren. Al vroeg wil hij priester worden maar ziet daar, door de woelige omstandigheden in de Kerk, van af. De ernstige ziekte van zijn moeder inspireert hem medicijnen te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na een jaar als arts te hebben gewerkt, begint hij in 1979 aan de priesteropleiding in Rolduc. Tussentijds studeert hij ook medische ethiek in Leiden. In 1984 volgt zijn wijding door mgr. J.M. Gijsen tot diaken, in 1985 die tot priester.
In 1987 promoveert hij tot doctor in de geneeskunde met een proefschrift over euthanasie onder supervisie van zijn promotoren prof. Luyendijk en dr. Heleen Dupuis.
Aansluitend vertrekt hij naar Rome, waar hij in 1990 promoveert tot doctor in de moraaltheologie en een licentiaat in de theologie haalt.

Hij wordt hoogleraar filosofie en medische ethiek op het Pauselijk Instituut voor Huwelijk en Gezin (MEDO) te Kerkrade. Daarnaast doceert hij ethiek en moraaltheologie aan de seminaries van Roermond en Den Bosch. Als het MEDO in 1996 wordt gesloten, wordt Eijk docent moraaltheologie aan de theologische faculteit van Lugano in Zwitserland.
In 1997 wordt Eijk lid van de Internationale Theologencommissie. Op 17 juli 1999 wordt hij tot derde bisschop van Groningen benoemd als opvolger van de eerder dat jaar overleden mgr. J.B.W.M. Möller.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 december 2007