Boeiende discussie over altaarruimte

Arnhem stond op 12 december op de rol voor een werkbezoek van de aartsbisschop. De parochie fungeerde een beetje als proefkonijn voor het materiaal, dat is ontwikkeld om de werkbezoeken meer te structureren. Het kerkbestuur en de pastoor hadden dan ook veel werk gemaakt van het invullen van allerhande vragenlijsten. Dat had er toe geleid dat het bestuur zich meer bewust geworden was het belang van een langere termijnvisie. Er werd ook nuttig commentaar geleverd op de formulieren zelf.

Een boeiend onderdeel van het werkbezoek vormde de gemeentevergadering waar als belangrijkste onderdeel de inrichting van de altaarruimte stond geagendeerd.
Er was een grote opkomst van parochianen midden in de week, want liturgie is een onderwerp, waar de meeste oud-katholieken wel warm voor lopen. Een kunsthistoricus hield een pleidooi om het bestaande ontwerp van de kerk – met muuraltaar in de absis – niet te wijzigen om de oriëntatie van kerk en dus ook gemeente op het Oosten niet te verstoren. Het Oosten is de richting waar de gemeente de wederkomende Heer verwacht. De blikrichting van gemeente en voorganger is dus dezelfde. Een pleidooi met oude papieren.

Aartsbisschop Joris had een andere insteek en wees op de veranderde inzichten m.b.t. de eucharistie. Het altaar is het centrale aandachtspunt en de priester is daarbij de voorzitter van de vierende gemeente. De priester neemt daarbij de plaats van Christus (tijdelijk) in zonder deze in de weg te staan. De gemeente schaart zich als het ware om de centrale plek, het altaar. Een pleidooi met herontdekte oude papieren.

Een bezinning op wat je als gemeente nu werkelijk doet als je vierend bijeenkomt, kan een diepgaande en verrijkende ervaring zijn, maar kan ook verwarring geven. Er wordt getornd aan oprechte devotionele ervaringen en gevoelens.
Een peiling na de discussie liet dat ook zien. Het gesprek zal nog wel even doorgaan. De bouwkundige aspecten waren ook even buiten beschouwing gelaten.
Tot slot zongen de aanwezigen de Vespers, maar dat waren al bijna de Metten, gelet op het late uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 december 2007