Afscheid van een teamspeler

Op zaterdag 15 december neemt de Oud-Katholieke Kerk van Oostenrijk afscheid van haar bisschop. Bisschop Bernhard Heitz (1942) gaat met emeritaat na een episcopaat van dertien jaar.
Geboren en getogen in Duitsland studeerde hij eerst pedagogiek en later theologie en werd in 1969 priester gewijd. In 1981 maakte hij de overstap van de Rooms-Katholieke naar de Oud-Katholieke Kerk en werd pastoor te Rosenheim en later Deken van Bayern.
Tot verrassing van velen koos de Oostenrijkse kerk hem in 1994 tot haar bisschop. Sinds 1999 is Bernhard Heitz dan ook Oostenrijks staatsburger. Hij is gehuwd met Monika Lamers.

Aartsbisschop Joris Vercammen roemt bisschop Heitz als een goed ’teamspeler’ binnen de Internationale Bisschoppen Conferentie. Een man met oog voor mensen, die veel heeft kunnen bereiken in de Oostenrijkse kerk. Vanuit de IBC begleidde hij de Tsjechische Oud-Katholieke Kerk naar de nieuwe situatie na de val van het communisch bewind en zette zich later ook in voor de kerk in Slowakije, waar helaas een andere keuze gemaakt werd, die uiteindelijk niet leidde tot de erkenning binnen de Unie van Utrecht.

Naast aartsbisschop Joris en zijn vrouw zullen ook emeritus bisschop A.J.Glazemaker en echtgenote in Wenen bij het afscheid aanwezig zijn.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 december 2007