Bisschop Muskens interreligieus uitgezwaaid

Bisschop MuskensWoensdag 23 januari 2008 werd in Utrecht een ‘interreligieuze’ afscheidsreceptie gehouden voor mgr. dr. M.P.M. Muskens.
De oud-bisschop van Breda was tot voor kort ook verantwoordelijk voor de interreligieuze dialoog vanuit de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

De vertegenwoordigers van verschillende religieuze groeperingen in ons land, met wie bisschop Muskens in de loop der jaren een goede band opbouwde, wilden graag stil staan bij zijn emeritaat. Bisschop Muskens was voorzitter van de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID). 

De afscheidsreceptie vond plaats in het kader van de ontmoetingen ‘In vrijheid verbonden’, waarin vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen contact met elkaar hebben. De bijeenkomst was met name bedoeld voor de interreligieuze gesprekspartners van mgr. Muskens en andere betrokkenen bij de interreligieuze dialoog.

De receptie werd aangeboden door de nieuwe burgemeester van Utrecht, mr. A. Wolfsen.  

Bij de ontmoeting was ook aartsbisschop Joris Vercammen aanwezig, samen met mevrouw Marianne Tanke – Keman.
Bij de afscheidsreceptie werd ook pastor Rudolf Scheltinga gesignaleerd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 januari 2008