Raad van Kerken heeft weer een algemeen secretaris

Drs. ing. Klaas van der Kamp is benoemd tot nieuwe algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Dat heeft de Raad vrijdag jl. bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Oecumenelezing in Utrecht. Klaas van der Kamp (48) is predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn benoeming gaat in per 1 maart 2008.

Als uitgever voor Jongbloed en uitgeverij NBG heeft Klaas van der Kamp zich de laatste vijf jaren vooral beziggehouden met de uitgave van De Nieuwe Bijbelvertaling. Daarvoor heeft hij verschillende functies uitgeoefend, binnen en buiten de kerkelijke wereld. Van der Kamp werkte onder meer als adjunct-hoofdredacteur bij het Friesch Dagblad, als gemeentepredikant in de hervormde gemeente Zwaagwesteinde, als scriba bij de (hervormde) Provinciale Kerkvergadering in Zwolle en als hoofd corporate communicatie bij de Protestantse Kerk in Nederland. Hij was verder onder meer voorzitter van het curatorium van de Theologische Universiteit in Kampen en bestuurslid van de IKON.

Van der Kamp heeft ook een ruime oecumenische ervaring. Van 1994 tot 1999 was hij voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken in Overijssel/Flevoland en van 1999 tot 2002 heeft hij de voorlichting verzorgd van de landelijke Raad van Kerken. Bovendien heeft Van der Kamp als scribent voor het Friesch Dagblad en de Stichting Persunie in de jaren tachtig verslag gedaan van bijeenkomsten van de Wereldraad van Kerken.

Ds. Klaas van der Kamp volgt ds. Ineke Bakker op, die van 1995 tot 2007 algemeen secretaris van de Raad van Kerken was. Daarvoor hebben dr. Herman Fiolet (1968-1985) en ds. Wim van der Zee (1985-1995) als secretaris gewerkt. Op dit moment neemt dr. Ton van Eijk de functie van algemeen secretaris waar.

Bron: Persbericht Raad van Kerken in Nederland
Foto: Rudolf Scheltinga
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 januari 2008