Bisschop Rowell installeert nieuwe aartsdiaken

Revd. John de Wit wordt 16 februari in Utrecht geïnstalleerd als nieuwe archdeacon (aartsdiaken = vicaris-generaal van de bisschop van Gibraltar in Europe) voor Noord- en West-Europa.
Leden van de twaalf Anglicaanse kerkelijke gemeenschappen in Nederland komen daarvoor bijeen met de Anglicanen uit België en Luxemburg.
Dat gebeurt in een feestelijke kerkdienst in de Kathedrale Kerk van Sinte Gertrudis aan het Willemsplantsoen in Utrecht. De installatie gebeurt door bisschop Geoffrey Rowell, namens de Church of England bisschop voor het diocees Europa. Revd. John volgt rev. Dirk van Leeuwen (Antwerpen) op als archdeacon.

Dat de installatie in de oud-katholieke Ste Gertrudis kerk plaats vindt is vanwege de nauwe banden die de Anglicanen hebben met de Oud-Katholieke Kerk en de warme betrekkingen tussen de Anglicaanse en Oud-Katholieke Parochies in Utrecht. 
Aartsbisschop Joris Vercammen is bij de dienst aanwezig evenals vertegenwoordigers van andere kerken.
De eucharistieviering begint om 14.30 uur. Na afloop is er high-tea en ontvangst.

Pastoor in Utrecht
De nieuwe archdeacon John de Wit (60) is sinds vier jaar voorganger van de Holy Trinity Church in Utrecht en zal dat ook blijven. Daarvoor werkte hij gedurende 25 jaar als priester in het diocees van Birmingham. John de Wit, geboren in Engeland heeft de Engelse nationaliteit. Hij is van jongsaf aan vertrouwd met Nederland, omdat zijn ouders uit Nederland afkomstig zijn.

Inmiddels is hij ook geen onbekende meer in de Oud-Katholieke Kerk, hij bezocht o.a. de zitting van de synode in november jl. te Hilversum (zie foto).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 februari 2008