In Hilversum kun je niet om Pasen heen

De parochie van Sint Vitus te Hilversum heeft allerlei initiatieven ontwikkeld om HET kerkelijk hoogfeest, Pasen, onder de aandacht te brengen. Zo worden de avonden Pasen voor dummies herhaald, bijzondere Vespers gezongen op de zondagen van de Veertigdagentijd en wordt er gewerkt aan een paaswake voor kinderen en een bijzonder rockconcert op Goede Vrijdag. Overtuig u zelf op de website van Hilversum.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 februari 2008