Ze zitten niet stil in Maastricht

Er is volop oud-katholiek leven in het zuiden. In de Nieuwsbrief van de kerngroep Maastricht wordt melding gemaakt van de Regiodag op 20 april a.s. Voor de tweede maal houdt de regio Zuid-Nederland, bestaande uit de kerngroep Maastricht, de parochie Eindhoven, de statie Zeeland en de parochie Dordrecht, een gezamenlijke dag.
Vorig jaar in Eindhoven, nu in Dordrecht.
De eucharistie wordt om 11.oo uur gevierd in de Maria Maior aan de Voorstraat, waarna lunch, een stadswandeling en een bezoek aan de Grote kerk of aan museum Simon van Gijn. De dag wordt besloten met een vesperdienst en voor de liefhebbers een koud buffet.

Maastricht: Zondag 27 april 2008 wordt om 10.30 uur de eucharistie gevierd in de Lutherse Kerk te Maastricht, gevolgd door een wandeling langs Merkwaardige gedenkplaatsen in hartje Maastricht. Een kennismaking met opmerkelijke gebeurtenissen in de protestantse kerken in de loop der geschiedenis in Maastricht. Ds.R.Bos werd bereid gevonden gids te zijn bij de kennismaking met de protestantse traditie.

Stil zitten doen ze niet in het diepe zuiden.

Bron: Nieuwsbrief Maastricht
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 april 2008