De Oud-Katholiek op weg naar verandering

Het blad De Oud-Katholiek is op weg naar een nieuwe vormgeving en een andere inhoudelijke aanpak. Dat meldt de eindredacteur Geert de Rijk in het aprilnummer, dat deze week verschijnt.

De laatste twee nummers van februari en maart hadden al een meer thematische aanpak en dat is opnieuw doorgetrokken. Het aprilnummer staat in het teken van het religieus erfgoed, waar de oud-katholieke kerk zo rijk aan is. Het nummer opent met Een wolk van getuigen, het project van de Rotterdamse kunstenaar Jos Looise in de ramen van de gerestaureerde kerk in Schiedam. Foto: de kap van de kerk van Schiedam tijdens de restauratie met een stukje van een van de ramen.
Maar er is ook aandacht voor de dialoog Christenen en Moslims. Alle redenen voor een kennismaking met De Oud-Katholiek.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 april 2008