Aartsbisschop op bezoek in Zeeland

Aartsbisschop Joris brengt op woensdag 16 en donderdag 17 april een bezoek aan Zeeland.

Op woensdag staat het zeeliedenpastoraat centraal. In Vlissingen werken sinds een jaar de Anglicanen en Oud-Katholieken samen in deze bijzondere vorm van pastoraat. De bisschop legt enkele bezoeken met het team af aan de in de haven aangemeerde schepen.
’s avonds wacht een vergadering met het Port Commitee, het bestuur van de organisatie Mission to Seafarers.

Donderdag 17 april opnieuw gesprekken met de pastores over hun werk en vrijwilligers. In de avond wordt afgesloten met een bijeenkomst met het bestuur van de Oud-Katholieke Statie Zeeland.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 april 2008