Nieuwe bisschop krijgt groot vertrouwen

Het bisdom Haarlem heeft een nieuwe bisschop.

Klik hier voor een fotoreportage van de verkiezing

De keuze voor de 18e bisschop van het bisdom viel hedenmorgen na één stemming al op dr.D.(Dick) J. Schoon, deken van het bisdom Haarlem en pastoor te Amsterdam. Hij maakte geen gebruik van de formele bedenktijd van twee weken, maar aanvaardde de verkiezing.

Met een meerderheid van 17 van de 23 uitgebrachte stemmen krijgt de bisschop-elect een groot vertrouwen.

In 1995 koos het bisdom verrassend voor de Vlaamse priester Bert Wirix, die uit de Rooms-Katholieke Kerk afkomstig was.  Vijf jaar later volgde het aartsbisdom Utrecht dat spoor met de keuze voor de huidige aartsbisschop Joris Vercammen. Nu is het opnieuw de beurt aan een geboren oud-katholiek (zo langzamerhand een zeldzaamheid onder de geestelijken).

Dick Schoon, 49 jaar, werd geboren in IJmuiden en groeide op in de Oud-Katholieke Parochie van de H.Engelmundus, waarvan hij later van 1992 tot 2007 ook pastoor werd, na eerst ervaring te hebben opgedaan in de parochie Amsterdam in een assisterende rol. Naast het pastoraat ontwikkelde hij zich tot kerkhistoricus en promoveerde in 2004 aan de VU te Amsterdam op de dissertatie Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19e eeuw. Vanwege het formaat werd het boek al snel De dikke Schoon gedoopt.

Bestuurlijk heeft de elect de nodige ervaring opgedaan als pastoor en als deken. Hij maakt als deken al meer dan vier jaar deel uit van het landelijk bestuur (Collegiaal Bestuur) en heeft de laatste twee jaar zijn voorganger regelmatig moeten vervangen.

Dick Schoon is een opgewekt mens met een grote interesse in één van de spirituele wortels – het jansenisme- van de oud-katholieke kerk, die hem vandaag tot bisschop koos. Het is een muzikaal man met een mooie zangstem. Hij is gehuwd met Lidwien van Buuren, eveneens theologe.

De bisschopswijding zal plaats vinden op zondag 29 juni 2008 om 14.30 uur in de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem.

Haarlem, Bisschoppelijk Bureau, 19 april 2008

Klik hier voor een fotoreportage van de verkiezing