Deken Jaap Spaans onderscheiden

Na afloop van de kerkdienst in Schoonhoven hedenmorgen, werd deken Jacob Spaans vereerd met een Koninklijke onderscheiding.

Aangezien deken Spaans rond Koninginnedag niet in het land zou zijn, was de burgemeester van Aalsmeer speciaal naar Schoonhoven gekomen om daar de onderscheiding uit te reiken.

De onderscheiding viel hem te beurt voor zijn inzet voor het cultureel erfgoed van de kerk en dan met name voor zijn inzet voor het behoud en herstel van het orgelbezit, maar evenzeer voor zijn activiteiten op het terrein van jeugdwelzijn, kerkelijk leven en humanitaire hulpverlening (diaconale projecten in Roemenie en Oekraine en zijn inzet voor allochtonen in Dordrecht en Culemborg) 
Door zijn inzet voor Oosteuropese projecten werd hij al eerder ereburger van het stadje Brebu in Roemenie. 

Namens het Metropolitaan Kapittel was past.Piet van Tilburg aanwezig om de deken geluk te wensen, de parochie had intussen gezorgd voor een passende ontvangst.
Een hartelijke gelukwens voor Vader Jacob!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 april 2008