Weinig tijd om te wennen

De zaterdag jl. verkozen bisschop van Haarlem krijgt weinig tijd om te wennen, vandaag staat al een visitatiebezoek gepland aan de parochie Enkhuizen en later in de week aan de parochie Alkmaar.

De visitatie- of werkbezoeken zijn het laatste jaar geintensiveerd als uitvloeisel van het op groei gerichte beleid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De parochies worden meer dan voorheen gedwongen zich te bezinnen op het eigen beleid en plannen voor de toekomst te ontwikkelen. De vorige maand gepresenteerde groeimap geeft een aantal theoretische en praktische hulpmiddelen.
De map wordt in de loop van het jaar verder aangevuld.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 april 2008