Zorg voor Zimbabwe

Het moderamen van de Raad van Kerken in Nederland vraagt christenen en kerken aandacht te besteden aan de situatie in Zimbabwe en te bidden voor een verbetering van de situatie. Deze oproep gaat gepaard met een ondersteunende brief die namens de Raad vanuit Nederland is verstuurd naar de Zimbabwaanse Raad van Kerken. 

De Raad van Kerken in Zimbabwe (ZCC), de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie (ZCBC) en de Evangelische Gemeenschap van Zimbabwe (EFZ) hebben onlangs een gezamenlijke verklaring doen uitgaan waarin ze waarschuwen voor een mogelijke volkerenmoord in Zimbabwe. “Wij waarschuwen de wereld dat wij spoedig getuige zullen zijn van een genocide als die in Kenia, Rwanda en Burundi, als er niets wordt gedaan om de mensen van Zimbabwe uit hun gevaarlijke situatie te verlossen”, schrijven de drie kerkelijke organisaties. De uitslag van de presidentsverkiezingen van 29 maart is nog altijd niet bekendgemaakt en het land verkeert in een diepe crisis. President Mugabe en zijn partij ZANU-PF lijken de absolute macht aan zich te willen houden. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch melden dat de talloze fundamentele rechten met voeten worden getreden. Er zouden zelfs speciale kampen zijn opgezet om oppositieleiders te martelen.

De Raad van Kerken in Zimbabwe betuigde in 2003 en 2006 openlijk schuld voor het onvoldoende steun verlenen aan de bevolking in de politieke en economische crisis. De Raad noemde zichzelf te passief, terwijl er sprake was van ‘geweld, verkrachting, intimidatie, vervolging en andere vormen van marteling die de natie verwoestten’.  In een verklaring vorige week naar buiten gekomen vraagt men onomwonden de uitslag van de verkiezingen te melden. Men distantieert zich van het geweld tegen de oppositie en vraagt de bevolking om de democratische rechten vreedzaam te verwerven. Men verzoekt ook de internationale en Afrikaanse gemeenschap om steun. 

De Raad van Kerken in Nederland heeft in reactie een brief geschreven naar de Raad van Kerken in Zimbabwe vanuit het beginsel: ‘waar één lid lijdt, lijden alle leden’.  In de brief wordt solidariteit betuigd met de zusterorganisatie en men spreekt waardering uit voor de duidelijke stellingname van de Raad in Zimbabwe. De Nederlandse Raad vraagt tegelijk aan kerken in Nederland om de situatie in Zimbabwe te noemen in het eigen werk en onderdeel te laten zijn van de voorbede.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 april 2008