Krommenie in bisschoppelijke belangstelling

In de Zaanstreek, waar men zich al sinds mensenheugenis bezig houdt met vloerbedekking en waar de omgeving niet bekend staat als bijzonder kerks, tracht de bescheiden parochie van Krommenie al eeuwen aandacht te vragen voor de andere werkelijkheid, die van het verhaal van God met de mensen.

Krommenie was op 29 mei aan de beurt voor een werkbezoek van de bisschop en het hele reilen en zijlen van de parochie kwam aan de orde. Wie komen er zoal, hoe staan de gebouwen erbij (heel mooi sinds de restauratie), wat doet men aan het bekendmaken van de parochie (net een website gestart), hoe zijn de perspectieven op de kortere en de langere termijn?
Al dit soort vragen komen in het werkbezoek aan de orde en dat in een ontspannen sfeer. De dag werd besloten met een gemeentevergadering waar naast standaardonderwerpen als jaarverslagen, synode e.d. ook het gesprek met de bisschop een belangrijke plaats inneemt.
Voor bisschop Dick Schoon was het al zijn derde werkbezoek sinds zijn verkiezing op 19 april en zo werkt hij zich wel snel in. Tijdens de gemeentevergadering werd ook afscheid genomen van de heer Hans Valk, die de parochie jarenlang in de synode heeft vertegenwoordigd. Pastoor Martina Liebler kreeg de welbespraakte Hans even stil en zette hem in de bloemetjes.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 mei 2008