Bisschop zal hij zijn

Klik hier voor het fotoverslag van de wijding van Dick Schoon tot bisschop van Haarlem

Bisschop zal hij zijn, tot eer van God, tot dienst in de kerk van de Heer!

Met overtuiging kwam deze instemming vanuit de volle Bavokerk op de vraag van aartsbisschop Joris Vercammen of de gemeente bereid was Dirk Jan Schoon te aanvaarden als bisschop.
De feitelijke wijdingsplechtigheid kon toen beginnen na het aanroepen van de Heilige Geest.

Al ver voor het moment waarop de westelijke toegangsdeuren van de Grote of Sint Bavokerk aan de Grotemarkt op zondag 29 juni om 14.00 uur open gingen, had zich een lange rij van belangstellenden voor de kerk gevormd. Binnen werd er nog een laatste microfoontest gehouden en zong het speciale gelegenheidskoor zich in onder leiding van Jan Hallebeek. Tussendoor liet de organiste Eveline M.Jansen het grote orgel van de Bavo al tot klinken komen en liepen organisatoren nog ijverig heen en weer om de laatste zaken klaar te leggen en de laatste bloemen te schikken.
Vele geestelijken, zowel van oud-katholieke huize als van bevriende kerken, hulden zich in ambtsgewaad om later in een lange stoet door de kerk op te trekken naar het altaar onder de tonen van het intredelied.
Achteraan de stoet de consecratoren: de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, bisschop David Hamid (hulpbisschop van het Diocees in Europa, Kerk van Engeland) en bisschop Dusan Hejbal (bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in de Tsjechische Republiek). 

Gezongen werd er met overgave, soms verstild door het koor en soms zeer massaal, zoals bij de Petrus en Paulus-mis van Jan Vermulst en zelfs bij het nieuwe bisschopslied, dat door Koenraad Ouwens was gedicht bij de wapenspreuk van de nieuwe bisschop van Haarlem Deus justus et salvans (God is rechtvaardig en bevrijdt, naar Jesaja 45:21) en door Jan Hallebeek op muziek was gezet.

Emeritus bisschop Antonius Jan Glazemaker schetste in zijn preek het beeld van de kleine voorzanger (Dick Schoon) die in de Engelmundusparochie op een verhoging moest staan om boven de balustrade uit te komen en nu weer op een verhoging was terecht gekomen. Maar, zo benadrukte bisschop Glazemaker, een bisschop gaat alleen maar voor in de navolging van Hem, die de werkelijke voorganger is.

“Het is te hopen dat het gesprek tussen Oud-Katholieke en Rooms-Katholieke theologen wordt geïntensiveerd”. Woorden van die strekking sprak drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland bij de wijding.  Op speelse wijze gaf hij daarbij aan dat twee bisschoppen in één stad herinnert aan de verdeeldheid tussen de kerken. “Het aloude principe van ‘één stad, één bisschop, één kerk’ uit de eerste drie eeuwen van het christendom houdt ons een oecumenische spiegel voor”. De volledige tekst van zijn toespraak is te vinden op de website van de Raad van Kerken in Nederland.

Om de dienst niet nog langer te maken dan de tweeeneenhalf uur, die hij al duurde, was dit dan ook de enige toespraak. De aanwezigen genoten niettemin van de feestelijke dienst en konden ook achterin de grote kerk alles wat er gebeurde goed volgen dankzij de aanwezige beeldschermen. De daarop volgende receptie liep ook zeer geanimeerd een uurtje uit, maar niemand vond dat echt erg.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 juni 2008