Bezinning op en versterking van de communio

Met ontroerende woorden opende de aartsbisschop van Canterbury, Dr Rowan Williams, de eerste volledige plenaire zitting van de Lambeth-conferentie. Het werd tevens een enthousiaste ontvangst van de bisschoppen uit de hele wereld.

Aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, na afloop van de Eucharistieviering, zondag 20 juli 2008,
Canterbury Cathedral.

In zijn toespraak voor Lambeth Conferentie heeft Dr Williams opgeroepen tot reflectie en een focus op de versterking van de communio.

“U kunt allemaal bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe, meer eerlijke en meer constructieve wijze van een conferentie – en een communio. De conferentie beoogt de opbouw van een betrouwbare gemeenschap op dit moment samen – een reden zijn we begonnen met een retraite, zodat onze gemeenschappelijke vertrouwen in God kan worden vernieuwd. “

“We moeten eerlijk zijn over hoe diep een deel van de pijn en moeilijkheden momenteel gaan, en we moeten vernieuwen en nieuw leven inblazen in ons gevoel van wat onze communio zou moeten bijdragen tot het oecumenische en het gehele spectrum van het christelijk leven.”
 
“Als onze inspanningen tot het vinden van een grotere samenhang voor onze communio niet leiden tot meer liefde voor de armen, in een groter bewustzijn en compassie, dan is deze samenhang is een hol, op zich belangeloos iets.”

Klik hier voor de volledige teksten.
en hier voor een compleet fotoboek!
Lees tevens de weblog van aartsbisschop Joris.

Met dank aan de vertaler
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 juli 2008