Na 40 jaar nog steeds nieuwe klussen

Op 6 juli a.s. is het veertig jaar geleden dat Nicolaas Gerardus Adrianus Schoorl uit handen van de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr.Zwartkruis, de priesterwijding ontving. De wijding vond plaats op een stralende zaterdagmorgen in de Pauluskerk in Amsterdam-Osdorp.

Pastoor Schoorl heeft een lange pastorale loopbaan achter de rug, waarvan een groot deel in het vissersplaatsje Volendam. Na zijn overkomst naar de Oud-Katholieke Kerk was hij actief als geestelijk verzorger, maar bleek op verzoek van de bisschoppen eveneens steeds bereid kortlopende pastorale klussen te klaren, zoals het tijdelijk pastoraat (deservitoraat) van Haarlem en Hilversum, de zorg voor de groep te Aalsmeer en als laatste het assisterend pastoraat van de parochies Gouda, Schoonhoven en Oudewater tot zijn emeritaat in het voorjaar van 2007.

Maar ook na zijn emeritaat was het werk nog niet gedaan, Aartsbisschop Joris vroeg hem eind vorig jaar om tijdelijk het opengevallen pastoraat van de Kerngroep Almere op zich te nemen en dat vraagt nog steeds zijn aandacht en zorg.
Nico Schoorl behoort tot de geestelijkheid van het bisdom Haarlem, maar viert zijn jubileum in zijn woonplaats Hilversum. De eucharistie wordt gevierd op zondag 6 juli a.s. in de parochiekerk van de H.Vitus aan het Melkpad, waarna de receptie volgt in het naast de kerk gelegen zalencentrum De Akker.
Zijn vliegende echtgenote Marijke Hommes zal tijdig geland zijn om het feest van Nico mee te maken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 juli 2008