Herdenkingsdienst op 2 november

Op 2 november gedenkt de kerk traditiegetrouw de mensen, die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Het citypastoraat realiseert zich dat er veel mensen niet (meer) vertrouwd zijn met de kerkelijke rituelen rondom de gedachtenis van de overledenen, maar wel behoefte hebben om op enigerlei wijze uitdrukking te geven aan het verlies en gemis van dierbaren. Waar kan dit beter dan in de kerk plaatsvinden?

Het citypastoraat organiseert daarom een bijzondere herdenkingsdienst op zondag 2 november om 16.00 uur in de Paradijskerk. In deze dienst is het Requiem van Maurice Durufle (1902-1986) de rode draad.
Het projectkoor Collegium Caccini o.l.v. Petra Weijers zal, met orgelbegeleiding van Wouter Blacquiere, deze bijzondere mystieke en troostrijke muziek in deze herdenking tot uitdrukking brengen.
De muziek zal afgewisseld worden met teksten, gedichten, meditatie en gebeden. Ook is er gelegenheid voor de aanwezigen om uitdrukking te geven aan het herdenken van ieders geliefden door het noemen van de namen en het aansteken van een kaars.

Het citypastoraat hoopt met dit initiatief veel mensen te bereiken uit de buurt en uit de stad die worstelen met verlieservaringen,  hopend op troost en bemoediging.
Iedereen is bij deze bijzondere herdenking van harte welkom.

Bron: Citypastor
Foto: Mary Hallebeek
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 oktober 2008