Jachthoorns in Engelbert

Nogal ongebruikelijk het geluid van jachthoorns bij een oud-katholieke viering. Het was te horen in Engelbert op zondag 18 oktober jl. waar pastoor Annemieke Duurkoop haar medewerking verleende aan een Sint Hubertusmis. Een kerkganger geeft een impressie:

“…klokke elf hoor ik het stemmige jachthoorngeluid van de Sonneurs van het Noorden terwijl het Gregoriaanse koor (schola) In Amicitia et Devotione naar de koorbank loopt. De pastoor volgt, voor het altaar even buigend, en het altaar wordt bewierookt. De mis kan beginnen.
De liturgie, waarin opgenomen prachtige Gregoriaanse liederen, vindt haar hoogtepunt in de overdenking van Gods opdracht: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen (Genesis 1:28). Jagers kennen het begrip ‘weidelijkheid’ zegt de pastoor, ‘en handelen daar ook naar,’ Hun houding ten overstaan van het gedode dier getuigt van respect voor het leven. Pastoor Duurkoop breidt deze gedachte uit zodat het alle mensen omvat. Respect voor alle leven is de kern van de opdracht die de mens gegeven is.

Frappant is de voorbede: Heer, zegen de jager die weidelijkheid betracht. En ook: Heer, zegen de honden die hem (of haar) daarbij ten dienste staan. Dit zijn beden die mij raken, want ik erken de fouten die ik hierbij maak.
De offerande staat in het teken van de vriendelijke formulering in het programmaboekje: ‘Wij hopen dat de opbrengst van de collecte het vieren van deze St. Hubertusmis ook financieel mogelijk maakt.’ Ik had geen geld bij me, maar ik hoop dat anderen dat wel hadden, want het kerkje is volgens mij wel aan restauratie toe. Daarom schrijf ik dit stukje, als dankbetuiging voor het feit dat ik deze mooie viering van de St. Hubertusmis mocht meemaken.
Na afloop worden op het gazon achter de kerk de honden gezegend. Het wijwater komt voor deze gelegenheid uit de sloot. Ik zie Langharen, een Pointer, een paar Kooikertjes, verschillende soorten retrievers, inclusief een Curlycoated retriever. Het is goed weer eens nadrukkelijk bepaald te worden bij waar we als jagers en (jacht)hondenmensen mee bezig zijn.”

De vieringDe Hubertusviering maakte veel los bij diverse mensen. Per telefoon of via de mail kwamen positieve reacties. En natuurlijk een bericht in de Leeuwarder Courant.

Bron: parochie Groningen
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 oktober 2008