Corrie Gravemaker-Glas ontvangt Sint Maartenspenning

Op zondag 14 december heeft de Bisschop van Haarlem, mgr.dr. Dirk Jan Schoon, tijdens de eucharistieviering in de Oud-Katholieke Engelmunduskerk aan de Wilheminakade te IJmuiden de Sint Maartenspenning uitgereikt aan mevrouw Corrie Gravemaker-Glas. Met de toekenning van deze penning geeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een bijzondere blijk van erkenning voor de levenslange inzet van mevrouw Gravemaker voor kerk en samenleving.

Mevrouw Gravemaker is vóór de schermen zichtbaar als collectant, trouw kerkbezoekster en gewaardeerd kritisch parochielid tijdens gemeentevergaderingen. Ondanks lichamelijke problemen maakt zij onverkort gebruik van haar fiets en ontbreekt zij nooit bij één van de kerkdiensten. Maar opmerkelijker is al haar werk achter de schermen. Haar tomeloze inzet voor de jaarlijkse bazar, haar sociale netwerk waardoor in noodgevallen of persoonlijke moeilijkheden adequate hulp kon worden verleend, haar bezoeken aan hulpbehoevenden waarbij vaak door haar praktisch werd ingezet en het (schoonmaak)onderhoud van het kerkinterieur. Daarnaast ondersteunde zij het kerkbestuur bij innen van kwitanties en innen van gelden voor uiteenlopende doeleinden. Ook verzorgde zij de graven van familieleden en bekenden, oud-katholiek of niet. Mede hierdoor werd een onderhoudsploeg voor de Westerbegraafplaats opgericht en wist men deze voor definitieve sluiting te behoeden. Het allerbekendst is zij misschien wel vanwege de duizenden loten die zij gedurende meer dan 40 jaren verkocht, waarmee zij een aanzienlijke bijdrage leverde aan de opbrengst van de jaarlijkse bazar. Gedwongen door haar hoge leeftijd van 89 jaar heeft zij recentelijk een stap terug gedaan.
 
De Sint Maartenpenning is ingesteld door het Oud-Katholiek Metropolitaan Kapittel van Utrecht en wordt in deze na overleg met de Bisschop van Haarlem uitgereikt. Het betreft een zware bronzen legpenning, vergezeld van een oorkonde. De penning is ingevoerd om personen binnen de kerk te eren, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet. De penning is vrij exclusief.
Gelet op de bovenmatige verdiensten van mevrouw Gravemaker waarbij zij zich met niet aflatende inzet gedurende haar gehele leven heeft ingezet, wordt de penning gegraveerd met een tekst uit Lucas 2 vers 37: ‘zij diende God onafgebroken in de tempel’.

Na de uitreiking werd volgde een feestelijke receptie waar door velen gebruik van werd gemaakt om mw. Gravemaker geluk te wensen met de haar uitgereikte penning met oorkonde.

Bron: parochie van de H.Engelmundus
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 december 2008