Bisschoppen in Praag

De Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) houdt deze week haar jaarlijkse conferentie.

De bisschoppen van de Unie zijn verzameld in Praag, in de tweede helft van de week voegen zich daarbij ook de Anglicaanse en Episcopaalse bisschoppen van het continent Europa voor een gezamenlijk overleg.

Op de agenda staat o.a.:

– het eindrapport van de commissie Katholicisme en Globalisering (een gemengd initiatief van de IBC, de Filippijns Onafhankelijke Kerk en de Episcopal Church van de Verenigde Staten (ECUSA). De Kerk van Zweden was waarnemer bij deze commissie.

– de ontwikkeling in de oecumenische gesprekken met de Mar Thoma Kerk uit India, de Mariavieten, de Kerk van Zweden en de Rooms-Katholieke Kerk.

– een meer studieus moment tijdens de conferentie is ingelast voor de Oud-Katholieke Spiritualiteit. Dr.Michael Bangert van de Universiteit van Bern houdt hierover een inleiding.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 januari 2009