Pascalprijs voor prof.dr. Anton Houtepen

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie heeft op voorstel van de jury voor de wetenschappelijke prijzen besloten om de Blaise Pascal-prijs in het jaar 2009 toe te kennen aan prof. dr. Anton Houtepen te Utrecht.

De uitreiking van de Blaise Pascal-prijs zal plaats vinden op zaterdag 28 maart 2009 om 16.00 uur in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis, Willemsplantsoen 2 te Utrecht.

Vanaf het Centraal Station is de kerk te voet binnen zeven minuten bereikbaar.

De Stichting Oud-Katholiek Seminarie kent de Blaise Pascal-prijs toe aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt door uitmuntende theologische studies verband houdende met de Oud-Katholieke Kerk of door andere gelijkwaardige prestaties.
De prijs bestaat uit een legpenning, een oorkonde en een geldbedrag.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal een van de leden van de jury de laudatio uitspreken.
Aansluitend zal prof. Houtepen een voordracht houden met als titel: Het visioen van Pascal en de droom van Descartes: twee wegen van geloof in een agnostische cultuur.

Na afloop van de prijsuitreiking vindt er een receptie plaats in ontmoetingscentrum “In de Driehoek”, gelegen direct naast de kerk, waar gelegenheid zal zijn de laureaat te feliciteren. Rond 18.15 uur zal deze bijeenkomst worden beëindigd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 januari 2009