Opnieuw een iconenwijding in Dordrecht

Op zondag 1 februari  a.s. worden in de Oud Katholieke Kerk in Dordrecht de iconen gewijd die door de cursisten van de icoonschildercursus in de afgelopen periode zijn gemaakt. De wijding is in overeenstemming met de tradities van de Oosters-Orthodoxe kerk, waar het schilderen van iconen vandaan komt. De icoon is daar namelijk méér dan een afbeelding. Deze representeert ook de Heilige of de heilige gebeurtenis die wordt voorgesteld. De icoon wordt niet aanbeden, maar is een middelaar tussen God en de mens. De uit Bulgarije afkomstige kunstenaar/docent van de cursus Martin Mandaliev is in deze traditie opgegroeid.

De iconen worden gewijd in de dienst van 10.30 uur.
De Oud Katholieke kerk bevindt zich aan de Voorstraat 118.
Belangstellenden zijn daar van harte welkom!

Een nieuwe (intussen de 11e) iconencursus start weer op 18 februari a.s. 
Inlichtingen bij 078 – 6 13 94 65, Ada d’Hamecourt of per mail: tonada@planet.nl

Bron: parochie Dordrecht
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 januari 2009