Gastheren en – vrouwen in actie

Tracht te ontdekken wat voor vlees je in de kuip hebt, en speel daarop in met wat je vertelt of niet.
Zo werd er zaterdag jl. geadviseerd aan de gastheren- en gastvrouwen, die regelmatig bij open kerken actief zijn.

Er komen gasten, die alleen geïnteresseerd zijn in het gebouw of het orgel, maar anderen zijn echt belangstellend naar wat een oud-katholieke kerk is of komen met hun eigen verhaal.
Een standaard benadering is niet te geven, het zijn je gasten die de toon zetten.

De bijeenkomst in Utrecht, georganiseerd door de Werkgroep Vorming&Toerusting, werd goed bezocht en de aanwezigen hadden er zichtbaar plezier in om in de verschillende rollen als gast of als ontvanger op te treden nadat de eerste schroom was overwonnen. Deze spelvormen werden geleid door Han van Peer, "Ik geloof er niets van"consulent kerkopbouw.

Ter opening had een van de gastheren in een paar korte scènes laten zien hoe het niet moet. En vanzelfsprekend werden er de nodige ervaringen uitgewisseld.

Een geslaagd initiatief.

Foto’s Rina Homan
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 maart 2009

Hoe moet het niet