Resultaten liturgie enquête

In augustus 2008 werd door de Commissie voor de Liturgie een enquête uitgezet onder pastores, lectoren, leden van de synode, organisten e.a. De enquête met open vragen had betrekking op de liturgische praktijk.
De Commissie en het Collegiaal Bestuur hopen dat de uitkomsten aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van het beleid in de komende jaren, wat kan uitmonden in de herziening van het Kerkboek.

Van de uitgezette formulieren werden er 94 ingevuld terug ontvangen.

De resultaten zijn nu uitgewerkt door mw.drs.L. van Buuren en voor belangstellenden digitaal beschikbaar.
Stuur een email naar het Bisschoppelijk Bureau om de resultaten te ontvangen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 mei 2009