De comeback van de bisschop?

Het Centrum voor Kerk en Recht van de VU Amsterdam organiseert op maandag 18 mei 2009 een symposium met de titel De comeback van de bisschop? De bisschop van Haarlem is een van de sprekers.
  
Is het ambt van bisschop bezig met een comeback? Na het verschijnen van het meest invloedrijke rapport van de theologische commissie Faith and Order van de Wereldraad van Kerken Baptism, Eucharist and Ministry (BEM) lieten diverse protestantse theologen publicaties over het bisschopsambt het licht zien. Het BEM-rapport beval het ambtsmodel van de Vroege Kerk (bisschop-presbyter-synode) aan bij alle kerken.

Hoe is de stand van zaken aan het begin van de eenentwintigste eeuw, in een kerk en een samenleving die roepen om sterk leiderschap? Wat betekent dit voor de overige ambten, ambtsdragers en ambtelijke vergaderingen? Gaan een bisschop en een bisschopsambt niet ten koste van de autonomie van de plaatselijke gemeente en de mondigheid van gemeenteleden? Is een episcopaal element wel te verenigen met presbyteriaal-synodale of met een congregationeel-independentistische kerkstructuur? En hoe zou dat dan moeten vorm krijgen? Of nog anders, hoe moet persoonlijk leiderschap met collegiaal leidinggeven worden gecombineerd? Zijn daar voorbeelden van en zijn er modellen ontwikkeld? Gaat een bisschopsambt niet ten koste van de autonomie van de plaatselijke gemeente? Zijn de ordinaties van hen die niet bevestigd zijn door de bisschop nog wel geldig?
Voor dit symposium hebben een zevental sprekers toegezegd die deskundig zijn op ondermeer rechtshistorisch, ambtstheologisch, ecclesiologisch en oecumenisch-kerkrechtelijk terrein.

Sprekers: prof. dr. R. Roukema, prof. dr. C. Coppens, prof. dr. A. W. J. Houtepen, dr. J. Kronenburg, mgr. dr. D. J. Schoon (oud-katholiek bisschop), dr. C.L. van den Broeke en dr. H. A. Bakker.

Datum en tijd: maandag 18 mei 2009, aanvang 10.30uur, einde omstreeks 15.30 uur.

Plaats: Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, Agora zaal 3, de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Symposiumprijs (incl. lunch en documentatie) : € 75, € 25 voor studenten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 mei 2009