Kerk en Kerkengemeenschap

Conferentie Kerk en KerkengemeenschapSinds het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw zijn rooms-katholieken en oud-katholieken met elkaar in dialoog over het herstel van de volledige kerkgemeenschap. In de eerste fase waren de gesprekken vooral gericht op de pastorale samenwerking. Hoewel de doelstellingen niet gerealiseerd werden, heeft de dialoog veel gemeenschappelijk inzicht gebracht in wat de kerken met elkaar verbindt. Die inzichten vormden de basis van de volgende fase in de dialoog.

Tussen 2004 en 2009 is in opdracht van beide kerken een internationale dialoogcommissie samengekomen die in mei 2009 in Salzburg haar werkzaamheden afsloot met een rapport getiteld "Kerk en Kerkengemeenschap".

Bij gelegenheid van de presentatie van de Nederlandse vertaling van dit document nodigen de aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, mgr. dr. J. Vercammen, en de bisschop-referent voor oecumene en de Oosterse kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, mgr.J. van Burgsteden s.s.s, u uit voor een conferentie waarop de resultaten van deze dialoog gepresenteerd en besproken worden. De bijeenkomst wordt geleid door prof.dr. M. van Leeuwen, vice-voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland.

De inleidingen worden verzorgd door deelnemers aan de dialoog. De lezingen worden gegeven in Duits en Nederlands. Voor vertaling wordt gezorgd.

Datum: zaterdag 28 november 2009. Tijd: 13.30 – 17.45 uur.
Locatie: Gertrudiskapel / In de Driehoek, Willemsplantsoen 1 c te Utrecht

Opgave vooraf bij:
Katholieke Vereniging voor Oecumene, Biltstraat 121, 3572 AP Utrecht, tel. 030-2326907
secretariaat@oecumene.nl

of

Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort, tel. 033-4620875
buro@okkn.nl

Deelnamekosten 10 euro te voldoen op rekening 801919 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene te Utrecht o.v.v. Conferentie Kerk en Kerkengemeenschap.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 oktober 2009