Noodhulp voor de Filippijnen

De afgelopen dagen zijn wij allen weer geconfronteerd met beelden uit de Filippijnen, Indonesië en de Pacific van wat de natuurkrachten kunnen ontketenen. En de weersverwachtingen spreken van nog meer onheil.

Uit de recent binnen gekomen berichten blijkt ook onze zusterkerk in de Filippijnen niet gespaard is gebleven voor menselijke leed en er ook grote schade aan gebouwen en oogsten is aangericht. Zo staat de kathedraal in Manilla in het water.
De Onafhankelijk Filippijnse Kerk (IFI) tracht met de beperkte middelen zo goed mogelijk noodhulp te bieden en vluchtelingen op te vangen.

De bisschoppen roepen de pastores en de kerkbesturen op om zondag 4 oktober a.s. de getroffen Filippijnen met name in de voorbeden te gedenken en de extra collecte van die dag te bestemmen voor noodhulp.

De Missie Sint Paulus heeft € 5000,- kunnen vrijmaken uit de reserves voor deze noodactie en de landelijke kerk kan daarbij nog € 2500,- uit de reserve Oost-Europa toevoegen. De basis is gelegd, nu is het woord aan de kerk.

Namens onze zusters en broeders in de Filippijnen alvast onze grote dank.

Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan Schoon,  Bisschop van Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 oktober 2009