Bisdom speurt naar groei in Schoorl


In Schoorl waren op zaterdag 3 oktober de pastores van het bisdom Haarlem en de nodige kerkmeesters en synodale vertegenwoordigers neergestreken voor een dag over groei.

Centraal stond het boek van Robert Warren over een gezonde gemeente. Warren geeft zeven kenmerken, die als ijkpunt worden gebruikt om in beeld te brengen hoe een gemeente er voor staat.

Na een bijbels gefundeerde beschouwing van de bisschop, waren er uitgebreide inleidingen op deze methode van de pastores Feenstra en Münch. En natuurlijk gelegenheid tot discussie en de eigen beoordeling. Een waardevolle dag aan de voet van de duinen.
Bisdomdag in Schoorl
Foto’s Henk Groen en Peter Feenstra
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 oktober 2009