Van Jan Raas tot Edward Elgar

Hoewel enigermate geplaagd door afzeggingen op het laatste moment, kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde Koor- en Kerkmuziekdag op zaterdag 17 oktober in Amersfoort.
Onder bezielende leiding van Hans de Rie en Liesbeth Bultman werd gewerkt aan toegankelijk materiaal, dat met name geschikt is voor de eucharistieviering.
Er werd o.a. gesnuffeld aan een mis van Jan Raas en een geslaagde poging gedaan om het Ave Verum van Elgar onder de knie te krijgen, voorwaar geen slechte prestatie met soms wat mager bezette stemmen.
Een aantal ingeoefende werken kwamen tot slot tot klinken in de vespers, waarin past.Rudolf Scheltinga voorging.
Het warme welkom in Amersfoort zette de toon voor een ontspannen maar toch intensieve dag zingen.
Voor herhaling vatbaar en hopelijk met meer zangers.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 oktober 2009