Vrouwen naar Haarlem

Op 11 mei aanstaande wordt in de kathedrale kerk van de parochie van HH Anna en Maria in Haarlem de 83e Bondsdag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland gehouden.
’s Morgens is de jaarvergadering, gevolgd door de lunch en daarna is er een middagprogramma met voor elk wat wils. Men kan gaan wandelen, een museum bezoeken of die andere kathedrale kerk bezichtigen (de rooms-katholieke St Bavo). De dag wordt om 16.00 afgesloten met een kerkdienst.

Tijdens de vergadering zullen de leden van de Bond een nieuwe voorzitter kiezen, verder komen o.a. voorstellen voor het verminderen van het aantal uitgaven van het bondsblad “Ons Contact”, en een voorstel om, in deze voor onze kerk moeilijke tijden, de HAVOK actie nieuw leven in te blazen aan de orde.
De Bondsdag is niet alleen voor de leden van de Bond maar ook overige geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom om eens te komen horen over het reilen en zeilen van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen, de grootste vrijwilligers organisatie binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Bron: Bond OKV

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 maart 2010