De kunst en kunde van het preken

Het thema van de studiedag van de pastores van 15 april is homiletiek, de kunde/kunst van het preken. Inleider is drs. Peter Feenstra, die zich in dit onderwerp heeft gespecialiseerd en ook al eens een cursus verzorgde aan het Seminarie.

Een mensenlichaam gaat pas lopen als het eerst in een toestand van onbalans wordt gebracht, waardoor het dreigt naar voren te vallen. Zo gaat ook een verhaal of een betoog pas lopen als er iets mist of niet in orde is. Het thuis is kwijt, een wens is onvervuld, een metgezel raakt verloren, het recht is ver te zoeken. Ook in een preek wordt de voortstuwende kracht veroorzaakt door een aanvankelijk gemis. Het evangelie is aanstootgevend of onbegrijpelijk, het geloof mist vaste grond, goed samenleven lukt niet.

Veel preken bestaan uit een wandeling van associatie naar associatie, waarbij een aantal inzichten vanuit de exegese verwerkt worden. Dat schrijft heerlijk, maar luistert het ook zo heerlijk? De eerste zinnen gaven al aan dat er wat bij komt kijken om beweging te zetten in je verkondiging. Hoe kun je zo’n beweging in je preek voortzetten, zodat er geen sprake is van een toevallige wandeling, maar van een homiletisch plot?

Het zal dus gaan om de inhoudelijke vertaalslag van bijbelse/theologische inhoud naar de context van de hoorders, maar ook om de structurele aanpak waarin die vertaalslag vervolgens vorm krijgt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 april 2010