Studenten effenen pad voor opleiding

In de maand april wordt in de hele kerk de extra collecte gehouden ten bate van het Oud-Katholiek Seminarie.

De kerkelijke opleiding is sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw gevestigd te Utrecht en verbonden met het “Departement Godgeleerdheid” van de “Faculteit Geesteswetenschappen” van de Universiteit Utrecht.

Hoewel de overheid de kerkelijke wetenschappelijke opleiding wel financieel ondersteunt, is de opbrengst van de jaarlijkse collecte een welkome aanvulling.

Dit jaar werd het idee gelanceerd om de studenten van het seminarie zelf aan het woord te laten om de collecte onder de aandacht te brengen. Een aantal studenten zal dan ook de komende zondagen te vinden zijn in de parochiekerken om te vertellen hoe waardevol de seminarieopleiding is. Ter ondersteuning van de collecte werd dit jaar ook voor het eerst een aparte folder ontwikkeld.

Dezer dagen werd bekend dat bij de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland het voorstel ligt om de Protestantse Theologische Universiteit samen te trekken in Amsterdam (VU) en Groningen. Met het vertrek uit Utrecht van de enkele jaren geleden tot “universiteit” verzelfstandige kerkelijke opleiding van de PKN, blijft alleen het Oud-Katholiek Seminarie nog als kerkelijk instituut in Utrecht over.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 april 2010