Geef u nu op voor het Congres

Het Collegiaal Bestuur heeft besloten de deelname aan het 30e Internationaal Oud-Katholieken Congres te stimuleren met een subsidie op de congreskaart (CHF 360). Reis- en verblijfkosten komen wel voor rekening van de deelnemers.
Het congres, dat eenmaal in de vier jaar wordt gehouden, is van 9 t/m 13 augustus 2010 in Zurich.
Het thema van het 30e congres is:  “Met vreugde zullen jullie uittrekken”. Jesaja 55,12.
In alle parochies is materiaal over het komende congres verspreid, zie hier voor meer informatie.
Subsidie kan worden aangevraagd door insturen van kopie aanmelding naar het Bisschoppelijk Bureau, wel graag alle gegevens vermelden (rekeningnummer e.d.).

Jongerenpastor Jutta Eilander heeft een parallel programma ontwikkeld voor jongeren, waarop binnenkort kan worden ingeschreven. Let op de jongerensite!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 april 2010