Directeur Catharijneconvent vertrekt

De heer Guus van den Hout, algemeen directeur van Museum Catharijneconvent in Utrecht, heeft besloten per 1 mei 2010 zijn functie als bestuurder van het museum neer te leggen. Het algemeen directeurschap zal worden waargenomen door mevrouw Marieke van Schijndel, directeur bedrijfsvoering van Museum Catharijneconvent.
 
Guus van den Hout (1960) begon zijn carrière in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam en trad in 2001 aan als directeur van Museum Catharijneconvent. Na 9 jaar zal hij het museum verlaten. Hij wil zich nadrukkelijker met de inhoud gaan bezighouden, zoals het afronden van een proefschrift over de schilder Jacob de Wit (1695-1754). Daarnaast zal hij zich richten op de uitbouw van een eigen adviesbureau. De heer Van den Hout kampt de laatste tijd met gezondheidsproblemen en kiest er ook daarom voor het museum niet langer te leiden.
 
Tijdens het directeurschap van de heer Van den Hout vond de totale renovatie en herinrichting plaats van het museumcomplex. In 2008 won het museum hiermee de Special Commendation van het European Museum Forum en werd de verbouwing als voorbeeld aan het Europese museale veld gepresenteerd. Hij breidde de collectie uit. Zo verwierf het museum in 2007 de rijke kunstverzameling van de Paulusabdij te Oosterhout en in 2008 de monumentale Piëta van kunstenaar Caspar Berger. Succesvolle tentoonstellingen onder zijn directeurschap waren o.a. Schittering van de Tsaren (2002), Pracht en Praal van de Paus (2003), Allemaal Engelen (2008) en Lingam (2010). De heer Van den Hout blijft werkzaam als adviseur voor de Pauselijke commissie voor het cultureel erfgoed.
 
De Raad van Toezicht, de directie en medewerkers van Museum Catharijneconvent, respecteren het besluit van Guus van den Hout en wensen hem veel succes met zijn promotieonderzoek en verdere werkzaamheden.

Bron: Persbericht Museum Catharijneconvent
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 april 2010