Vrouwen kom naar Jorwert (Friesland) !

In vervolg op het succesvolle vrouwenevent van vorig jaar organiseert de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen In Nederland op zaterdag 11 september 2010 voor de tweede maal het vrouwenevent ‘jong van hart’.

In mei 2009 is het Voorjaarskamp losgekoppeld van de Bond. Het lijntje dat de Bond nog had met de jonge vrouwen, is hiermee komen te vervallen. Tijdens het Voorjaarskamp is het initiatief ontstaan voor een unieke jaarlijkse bijeenkomst voor vrouwen. En zo is het vrouwenevent ‘jong van hart’ geboren !
Het eerste vrouwenevent werd in september 2009 in Haarlem gehouden. Het thema was ‘kleur’. Zo’n vijftig vrouwen, jong of jong van hart, uit alle windstreken waren daar aanwezig en genoten van een geanimeerde workshop, die gevolgd werd door een overweging over kleuren in de kerk en in de liturgie. De middag eindigde met een uitstekend verzorgde, door het organisatiecomité zelf gemaakte High Tea en had een hele open sfeer met alle ruimte voor ontmoeting.

De Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland nodigt alle vrouwen uit, lid of geen lid, jong en jong van hart, om naar het dorpshuis in het centrum van Jorwert¹ te komen voor het tweede vrouwenevent op zaterdag 11 september a.s. van 13.00 tot ongeveer 18.00 uur.
Het programma is zo samengesteld dat er voor elk wat wils is. Het thema is ‘Friesland’ met onder andere het Friese Elfstedenspel, een rondleiding door Jorwert met een bezichtiging van de historische bisschopskerk en een Friese koffietafel.
Net zoals bij het eerste event in 2009 gaat het vooral om gezellig samenzijn en met elkaar kennismaken. 

Aansluitend presenteert pastoor Annemieke Duurkoop om 17.45 uur in de kerk van Jorwert haar boek, waarin zij verslag doet over 5 jaar ‘Jorwert’ en onder andere vertelt wat haar motivatie was om op 10 september 2005 met het  ‘Oud-Katholieke project Jorwert’ te starten. De presentatie wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Daarna is iedereen van harte welkom bij de eucharistieviering om 19.00 uur. Voorganger is pastoor Annemieke Duurkoop.
De kosten voor deze middag bedragen € 15,- per persoon. U kunt dit bij aankomst voldoen.
Ook mannen en kinderen kunnen mee naar Jorwert ! Voor kinderopvang wordt gezorgd en mannen krijgen – indien gewenst – interessante suggesties aangereikt om zelf iets te ondernemen.

Overnachten: 

Indien u wilt blijven overnachten, dan kunt u onze lijst met logeeradressen opvragen. Er staan hotels, bêd en brochje² en  campings op vermeld. Op zondag gaan wij ter afsluiting van dit Jorwertweekend naar Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden, waar een grote overzichtstentoonstelling wordt gepresenteerd over vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek, zie voor meer informatie www.princessehof.nl Deelname hieraan is facultatief, graag aangeven of u mee wilt gaan.

U kunt zich aanmelden tot 1 september a.s. Indien u gebruik wil maken van kinderopvang, dan graag de leeftijd van uw kind(eren) doorgeven.

Meer informatie en aanmelding bij Monique Wekker-Bergers (secretaris Bond van Oud-Katholieke Vrouwen) via telefoonnummer 06 – 43026977 of emailadres md.wekker.bergers@live.nl
Zie voor het laatste nieuws http://bokv.okkn.nl of www.okkn.nl !

¹ Friese taal: Jorwert, Nederlandse taal: Jorwerd
² bed-and-breakfast

Reisadvies auto:
Adres voor navigatiesysteem: Sluytermanwei, 9023 AB Jorwert
Vanuit Zwolle:
A28 richting Meppel, vervolgens A32 richting Meppel/Leeuwarden, bij het dorp Wirdum de afslag ‘Weidum’ nemen, daarna borden ‘Jorwerd’ volgen. Parkeren aan de rand van het dorp.
Vanaf de Afsluitdijk:
A7 richting Heerenveen, bij Bolsward de N359 volgen richting Leeuwarden, op de Westergoawei rechtsaf via Leons en Baard naar Jorwerd. Parkeren aan de rand van het dorp.
Reisadvies trein:
Heenweg: neem vanuit Leeuwarden op perron 2 de trein naar Mantgum, vertrek 13.03 uur, aankomst in Mantgum 13.11 uur. U wordt in Mantgum opgehaald en naar Jorwert gebracht.
Terugweg: u wordt naar station Mantgum gebracht. Op perron 1 vertrekt de trein naar Leeuwarden 2x per uur om .13 en .43 tot 20.43, daarna 1x per uur.

  

Bron: Bond OKV

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 juni 2010