Andreas Rinkel Prijs

De jury voor de wetenschappelijk prijzen van het Oud-Katholiek Seminarie heeft de Andreas Rinkel Prijs toegekend aan dr. Ewald Kessler voor zijn wetenschappelijke bijdragen over het ontstaan van de oud-katholieke beweging in de Duitssprekende landen.
Dr. Kessler heeft zich met name bezig gehouden met het ontsluiten van archieven van de Duitse zusterkerk en andere bronnen.

De wetenschappelijke prijs (waaraan een bescheiden geldprijs is verbonden) is hem op 23 september jl. in het gemeentehuis van Heidelberg uitgereikt. Dr.Kessler hield bij die gelegenheid een rede, getiteld: “Gedanken zum Fall der Scheidemauer vor 75 Jarhren in der Heiliggeistkirche Heidelberg”.

Prof.dr. Jan Hallebeek is voorzitter van de jury. Bij de uitreiking was ook de bisschop van Haarlem, mgr.dr. D.J.Schoon aanwezig.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 september 2010