Een vliegende engel

Dinsdag 21 september jl., kon een project dat meerdere jaren heeft geduurd en ruim 30.0000 euro heeft gekost officieel worden afgerond: de verbouwing van de Flying Angel Club van Mission to Seafarers in de haven van Vlissingen. Door de grote inspanningen van het bestuur, staf en vrijwilligers en met hulp van de Europese Unie en verschillende organisaties van Zeeland Seaports werd het mogelijk om de oude club totaal te renoveren. We hebben nu  een ruimer opgezette gemeenschapsruimte met een speciale kamer voor televisie kijken en karaoke zingen (een hit vooral bij Aziatische zeevarenden) en kantoren voor de club manager en de chaplain.

De opening viel samen met de jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers en anders betrokkenen, maar kreeg iets speciaals door de schenking van de icoon van de gastvrijheid door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Dit speciale cadeau werd gewijd door de aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, die belast is met het bisschoppelijke toezicht op deze vestiging  van Mission to Seafarers. Na de wijding van de icoon werd de hele ruimte gezegend door bisschop Joris, geassisteerd door de nieuwe port chaplain Ank Robinson-Muller.

Voor deze gelegenheid waren velen genodigd en gekomen, waaronder de Nederlandse voorzitter van de vakbond voor zeevarenden (ITF) de port chaplains van Rotterdam en Antwerpen, vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de lidkerken en Huw Mosford, director of chaplaincies van de internationale Mission to Seafarers. Speciaal werd de vorige port chaplain, Jan van Handenhoven, bedankt voor 7 jaar pastoraat. Het was een mooie officiële opening met een feestelijke barbecue.

Remco Robinson, assistent port chaplain in de haven van Vlissingen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 september 2010