Directorium 2011 verschenen!

Het Directorium, de liturgische wegwijzer door het nieuwe kerkelijk jaar, dat met de Advent begint, is digitaal beschikbaar.
Dr.K.Ouwens vervaardigde namens de Commissie voor de Liturgie ditmaal weer twee versies: een uitgebreide versie (met kleurtjes) waarin naast de zondagen ook de heiligendagen e.d. zijn opgenomen en een uittreksel met alleen de aanwijzingen voor de zondagen en de belangrijkste feestdagen.
De korte versie, 19 pagina’s, is ideaal voor het gebruik in de sacristie.

Beide versies (PdF) hier te downloaden:
Uitgebreide versie

Korte versie

De kerk weet een jaar lang weer wat te vieren, wat de liturgische kleur is van de dag, welk Looft en dank er gezongen wordt etc.

Een paar weetjes:
Het bijzondere in het komende liturgische A jaar is de hele lange tijd na Epifanie. We halen het maximale aantal zondagen, nl. 9. Dat komt omdat Pasen in 2011 bijzonder laat gevierd wordt, nl. op 24 april. Het kan nóg één dag later, op 25 april. Maar dát doet zich voor in 2038. De vroegste Paasdatum is overigens mogelijk op 22 maart. Dat deed zich voor in 1818 en zal zich op zijn vroegst weer voordoen in 2285.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 november 2010