Aansluiting in Frankrijk

De parochie van de Goede Herder in Prisches (Noord-Frankrijk) ontstond in 1991 als een gemeenschap rond de priesters René Varenne en Père Jean Lanoy en ontwikkelde zich al snel tot een levendig centrum met een bloeiend gemeenteleven.

Een paar jaar geleden namen de beide priesters contact op met de Oud-Katholieke Kerk, waarop een levendige uitwisseling over de liturgische praktijk en de oud-katholieke theologie plaats vond. De franse parochie maakte o.a. de oliewijding op de vooravond van Witte Donderdag mee in Utrecht.

In het septembernummer van het blad De Oud-Katholiek van dit jaar stond eveneens een artikeltje over de gemeenschap in Prisches.

Het intensief contact had als uiteindelijke bekroning de opname van de parochie in de gemeenschap van de Oud-Katholieke Mission de France en van de beide priesters in de geestelijkheid. Op 28 november jl. ging aartsbisschop Joris Vercammen voor in een feestelijke dienst in Prisches, de parochie lichtte haar vraag nogmaals toe en antwoordde op de haar gestelde vragen en daarna bevestigde de bisschop de opname van de parochie in de oud-katholieke gemeenschap.

In de viering werd speciaal aandacht gegeven aan de franse bisschop Dominicus Varlet, die in 1724 de apostolische successie voor de oud-katholieken had veilig gesteld door de wijding van Cornelis Steenoven.

Aan de viering was een vergadering van de oud-katholieke parochies in Frankrijk vooraf gegaan, waarbij een nieuw statuut voor de Mission de France (MIVICA) werd vastgesteld.
De franse kerk heeft parochies in de Regio Parijs, Noord-Frankrijk/Pas de Calais, Elzas en in Normandie.
 
De Mission de France is een zogenoemd ‘delegaatsgebied’ een landskerk zonder eigen bisschop. Vanuit de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie heeft de aartsbisschop het toezicht, hij wordt daarbij geassisteerd door vicaris J.C. Mokry uit Geneve.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 december 2010