Crone Prijs postuum toegekend

Burgemeester en wethouders van de stad Utrecht hebben besloten de C.C.S. Crone Prijs 2010 postuum toe te kennen aan de dichter Guillaume van der Graft (pseudoniem van de theoloog Willem Barnard).
Deze literatuurprijs van de stad Utrecht is in 2002 ingesteld en wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 10.000. De burgemeester zal deze prijs op woensdag 2 februari 2011 uitreiken aan Benno Barnard, zoon van de dichter.

Het college heeft haar besluit genomen op basis van een bindende voordracht van de ingestelde jury. Het college heeft op 12 oktober 2010 als juryleden benoemd:
-De heer Wilbert Smulders, werkzaam bij de Universiteit Utrecht als docent/onderzoeker bij de afdeling Moderne Nederlandse letterkunde, lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van het Willem Frederik Hermans Instituut en voormalig lid van de jury van de P.C. Hooftprijs en de Libris Literatuurprijs.

– Mevrouw Trees Nelissen, eigenaar van een boekhandel in Soest en voormalig medewerker van Broese Kemink.
– De heer Geert van Istendael, schrijver.

De jury motiveert haar voordracht als volgt:
1. De jury heeft grote waardering voor de lyrische stem in zijn poëzie die volstrekt autonoom aandoet en nooit modieus is geweest. Zijn werk is onmiskenbaar modern maar deed niet aan de literaire mode mee. Van der Graft was nooit onderdeel van literaire stromingen; niet van de vijftigers, ook niet van de zestigers. Zijn oeuvre bestrijkt maar liefst zeven decennia en is in al die jaren onveranderlijk van toon en kwaliteit gebleven.

2. De jury wil met de toekenning van deze prijs een literair-historische correctie toepassen. Van der Graft heeft nimmer een oeuvre-prijs ontvangen. Jarenlang werd hij gekwalificeerd als ‘dichter-dominee’, wat velen de waardering van zijn werk in de weg stond. Zijn poëtische oeuvre staat echter op zichzelf. Hoezeer het geloof ook essentieel was voor Barnard zelf, de lezer heeft het geloof niet nodig om zijn poëzie te waarderen. Deze volstrekt autonome lyrische stem wil de jury alsnog recht doen. Van der Graft is één dag voorafgaande aan de tweede (finale) bijeenkomst van de jury gestorven, en was dus nog in leven toen de jury haar voorkeuren vaststelde.

3. Van der Graft is een bij uitstek Utrechtse auteur. In het eerste deel van zijn leven was hij woonachtig in diverse gemeenten, maar de laatste 32 jaar heeft hij in Utrecht gewoond. Zijn laatste publicatie was het gedicht ‘Academiegebouw’ over zijn Utrechtse studententijd, gepubliceerd in september 2010 in de reeks ‘Utrechtgedichten’ van SLAU. De jury vindt het heel bijzonder dat Van der Graft reeds op hoge leeftijd nog grote indruk wist te maken op een generatie jonge dichters, zoals Ingmar Heytze, Ruben van Gogh en Alexis de Roode; zodanig dat zijn eigen poëzie ook weer opnieuw in de belangstelling kwam te staan.

Vorige prijswinnaars waren Manon Uphoff (2002), Ronald Giphart (2004), Arthur Japin (2006) en Ingmar Heytze (2008). 

Bron: Persbericht Gemeente Utrecht
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2011