Landelijke dag over kerkopbouw

Zaterdag 12 februari vond in Utrecht de landelijke dag over kerkopbouw plaats. Namens onze statie waren Bert Binnenmarsch en Bernadette de Smit aanwezig. Zelf was ik er ook namens de kerkelijke opleiding om een presentatie over kerkopbouw te geven. De dag begon met een welkomstwoord en gebed van aartsbisschop Joris Vercammen. Consulent Kerkopbouw, Han van Peer, ging een gesprek met ons aan rond de vraag wat wij nou waardeerden aan onze kerk, aan onze parochies.
We hebben ook geluisterd naar een inventarisatie van redenen waarom mensen Oud-Katholiek zijn geworden.

Het tweede deel van het programma was een impuls van onze aartsbisschop over Oud-Katholieke spiritualiteit. We zijn immers geen kerk voor de gezelligheid alleen. Het centrum is Christus en het feit dat Hij ons meeneemt in een nieuwe gemeenschap van verbondenheid met Hem en met elkaar. Oud-Katholiek zijn betekent ook open staan voor wat de cultuur brengt, persoonlijk geloof en dat je participeert aan de kerk en aan de wereld. We zijn dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor die kerk en voor de wereld. Onze belangrijkste taak daarbij is dat we getuigen zijn van de verzoening, dat fouten gemaakt kunnen worden en weer vergeven of hersteld.

In groepjes zijn we uiteen gegaan om positieve verhalen over onze parochies aan elkaar te vertellen. Na de lunch volgde mijn presentatie over kerkopbouw, waarbij ik de nadruk legde op een gezamenlijk proces, de gezamenlijke trektocht, en het waarderend onderzoek. We moeten uitgaan van onze kracht en niet van onze gebreken als parochies, staties en kerngroepen.
Om dit in praktijk te brengen zijn we per parochie in groepjes uiteen gegaan om te kijken wat onze eigen sterke kanten zijn en hoe we die kunnen uitbouwen. Dit werd daarna aan iedereen gepresenteerd. De dag werd besloten met een borrel, waarbij we helaas afscheid namen van Han van Peer, die gelukkig nog wel los in te huren is als we hem nodig hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Rector Remco
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 februari 2011