Museum Catharijneconvent benoemt conservator dankzij particuliere schenking

Voor het eerst in de Nederlandse museumgeschiedenis maakt een buitengewoon ruimhartige particuliere schenking het mogelijk om een conservator aan te stellen. Deze schenking is Museum Catharijneconvent gegund door de heer J.G. van Oord Jzn. en is bedoeld voor een conservator die zich volledig richt op het protestantse erfgoed binnen de collectie. Een dergelijk ‘endowed curatorship’ is in de Verenigde Staten al lange tijd gebruikelijk: musea kunnen op deze wijze onderzoek en presentaties financieren voor bijzondere aandachtsgebieden. Het Utrechtse museum kan dankzij deze schenking, gedurende een periode van acht jaar, specifieke tentoonstellingen organiseren en per 1 april 2011 conservator Tanja Kootte aanstellen als J.G. van Oord Jzn. Conservator voor het Nederlands Protestantisme.


Uniek museum

De heer Van Oord draagt Museum Catharijneconvent al jaren een warm hart toe en is bovendien een trouw bezoeker. ‘Dit is een uniek museum. Een museum waar kunst wordt verzameld uit alle christelijke tradities in Nederland; zowel katholiek als protestants. In de collectie van Museum Catharijneconvent bevinden zich dan ook prachtige objecten die van cruciale betekenis zijn voor het Nederlands openbaar kunstbezit. Dat spreekt mij aan. Het viel mij echter op dat het protestantse gezicht van het museum wat versterking kan gebruiken. De J.G. van Oord Jzn. Conservator zal juist dit deelgebied meer onder de aandacht brengen. Bovendien ben ik van mening dat financiële steun onontbeerlijk is voor musea. Natuurlijk kun je een museum in je testament noemen. Maar is het niet veel aardiger om te geven met een warme hand, al tijdens je leven?’

Beter zichtbaar

‘Verdieping van kennis en inhoud kan Museum Catharijneconvent alleen realiseren door het werven van extra middelen’, aldus algemeen directeur Marieke van Schijndel. ‘We zijn de heer Van Oord zeer dankbaar dat hij dit mogelijk maakt. In een tijd waarin de kennis van het christelijk erfgoed afneemt, is dit dringend noodzakelijk.’ Naast unieke Rooms- en Oud-Katholieke collecties beheert het museum ook de belangrijkste protestantse collectie van Nederland. Van Schijndel en inhoudelijk directeur Ruud Priem delen de mening van de heer Van Oord dat dit in het museum beter zichtbaar gemaakt kan worden. Op korte termijn zal dit tot uiting komen in een herinrichting van onderdelen van de vaste collectie en op langere termijn door tentoonstellingen, culminerend in een grote Reformatietentoonstelling in 2017.

Eigen inhoudelijke afwegingen

Tanja Kootte is al werkzaam als conservator voor Museum Catharijneconvent en gespecialiseerd in de protestantse cultuurgeschiedenis van Nederland. Door haar benoeming als eerste J.G. van Oord Jzn. Conservator voor het Nederlands Protestantisme  kan zij haar specialisme ten volle benutten. ‘In de dagelijkse museumpraktijk moet je als conservator heel breed inzetbaar zijn. Ik verheug me er enorm op om me de komende jaren volledig te richten op mijn specialisatie. Overigens geeft de heer Van Oord het museum het vertrouwen om binnen deze samenwerking, conform de ICOM-code, eigen inhoudelijke afwegingen te maken en dat wordt zeer gewaardeerd.’

Bron: Persbericht Museum Catharijneconvent

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 maart 2011