Bondsdag te Utrecht

Op dinsdag 10 mei 2011 wordt in Utrecht de 84e Bondsdag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland gehouden.

De Bondsdag is niet alleen voor de leden van de Bond, ook overige geïnteresseerde vrouwen zijn van harte welkom om eens te komen horen over het reilen en zeilen van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen,de grootste vrijwilligersorganisatie binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering in de ochtend vindt om 10.30 uur plaats in het oudste verzorgingshuis van Nederland: het Bartholomeus Gasthuis uit het jaar 1367. In het huis is een lift om naar de vergaderzaal te komen.

Na de lunch heeft u ’s middags de keuze uit twee mogelijkheden:
1. een bezoek aan het museum Van Speeldoos tot Pierement of
2. wandelen langs bijzondere plaatsen in Utrecht naar de Domkerk, waar u een rondleiding krijgt.

De dag wordt afgesloten met een gebedsdienst in de Oud-Katholieke kathedraal Ste. Gertrudis.

De kosten bedragen € 18,50 voor leden en € 20,- voor niet-leden.
Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kan een subsidieaanvraag bij het Bondsbestuur worden ingediend.

Opgave: het juiste bedrag overmaken naar ING (P) 281480 t.n.v. G.J. Groenendijk-Zwart in
Utrecht onder vermelding van Bondsdag 2011 met de keuze voor het middagprogramma (1 of 2).

Voor meer informatie: secretaris van de Bond via telefoonnummer 06 43026977 of email.

Zie ook de website bokv.okkn.nl (zonder www)

Bron: secretaris Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 april 2011